Tingimused

Kaugleping

Ühelt poolt müüja, kes pakub selles veebipoes müüdavaid kaupu, SIA "CubeCity", edaspidi nimetatud Müüja, ja tellimuse esitav isik, edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad käesoleva lepingu:

Müüja kohustub müüma ja toimetama kauba Ostjale vastavalt Ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja maksetingimused

Ostja tellib kaupu sellel veebisaidil, märkides kauba tüübi ja koguse, mida tuleb tellida.
Ostjal on võimalus tasuda kauba eest, kasutades veebipoes olevaid maksevahendeid või tasudes arve, mille Müüja on ette valmistanud ja saatnud Ostjale e-posti teel.
Arve on elektroonilisel kujul ja seda saab allkirjata.
Müüja kohustub tagama kauba kohaletoimetamise 30 päeva jooksul alates kauba eest tasumisest kooskõlastatult Ostjaga.

Loobumisõigus

Ostjal on õigus kaubast loobuda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast, saates Müüjale taganemiskirja.
Müüja saadab Ostjale taganemisavalduse vormi e-posti teel Ostja taotluse alusel.
Ostja peab kauba tagastama Müüjale 7 päeva jooksul alates taganemiskirja saatmisest.
Kõik kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.
Ostjal ei ole õigust loobuda, kui:

  • tellitud kaup ei ole oma olemuselt tagastatav, riknev või kiiresti riknev;
  • tellitud kaup on valmistatud kliendi individuaalse tellimuse alusel;
  • ostja on avanud heli-, video- või arvutiprogrammi pakendi.
Vastavalt Läti Vabariigi tarbijakaitse seaduse § 6 lõikele 6 sätestatakse, et "tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest loobumisõiguse tähtaja jooksul".

Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostja loobumisõigusest või hüvitise maksmisest juhul, kui toode on kahjustatud, seda on hooletult kasutatud kasutamise ajal või juhiseid ei järgitud ning originaalpakend on kadunud või toode on kahjustatud.

Andmetöötlus

Tellimust vormistades sisestades vajalikku teavet kinnitab Ostja, et ta on lugenud ja nõustub sellega, et teda puudutavaid andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks vastu võtta Ostja tellimuse ja toimetada kauba vastavalt Läti õigusaktidele. Andmeid sisestades nõustub Ostja sellega, et tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-posti aadressile.